Drogtest

illlustration av ett urinprov

Illustration: Karin Söderqvist

Vad?

Vi får be dig att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov.

Varför?

För att kontrollera om du är påverkad av alkohol, droger eller andra berusningsmedel.

När?

Vi får be dig om drogtest när du kommer till SiS första gången, när du har varit utanför ungdomshemmet eller om vi misstänker att du är påverkad.

Dela sidan med andra