Låst avdelning

Vad?

Vi får ge dig vård på en låst avdelning.

Varför?

• om det finns fara för din eller andras säkerhet
• för att du ska kunna få den vård och behandling som du behöver
• om du försöker avvika från LVM-hemmet

Hur länge?

Så länge det behövs. Det betyder att vi hela tiden ska pröva möjligheten till vård i öppnare former, vilket kan innebära en förflyttning från låst avdelning. Ett beslut om vård på låst avdelning gäller som längst i två månader, men tiden kan förlängas i ett nytt beslut.

Bra att veta!

När du är på en låst avdelning har du rätt att vara utomhus och ägna dig åt en fysisk aktivitet eller någon annan fritidssysselsättning varje dag

Dela sidan med andra