Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Kontakt för placering på ungdomshem

Placeringsenheten vid huvudkontoret har till uppgift att på socialtjänstens begäran anvisa plats vid den institution som bäst passar den enskilde individen. Institutionerna ansvarar för att vården anpassas till ungdomarnas behov och förutsättningar.

För att ansöka om plats på ett särskilt ungdomshem använder du vårt placeringsformulär.

Placeringssekreterare LVU 

Telefontider under kontorstid:

Måndag–fredag 09.00-12.00 och 13.00-16.00

Via växeln 010-453 40 00 (för direktnummer, se längre ner på sidan)

Beredskap för akutplaceringar utanför kontorstid:

010-453 40 00 för vidare instruktioner på telefonsvarare.

Vardagar 16.00-09.00 Lördag, söndag, helgdag dygnet runt

Tfn 010-453 40 34 – placeringar från följande län:

  • Halland, Västra Götaland  

Tfn 010-453 40 25 – placeringar från följande län:

  • Gotland, Stockholm, Södermanland

 Tfn 010-453 40 29 – placeringar från följande län:

  • Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro, Östergötland

Tfn 010-453 40 24 – placeringar från följande län: 

  • Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne