Kontakt för placering på ungdomshem

Placeringsenheten vid huvudkontoret har till uppgift att på socialtjänstens begäran anvisa plats vid den institution som bäst passar den enskilde individen. Institutionerna ansvarar för att vården anpassas till ungdomarnas behov och förutsättningar.

För att ansöka om plats på ett särskilt ungdomshem använder du vår e-tjänst Platsansökan.

Placeringssekreterare LVU/LSU

Telefontider under kontorstid

Måndag–fredag 09.00-12.00 och 13.00-16.00

Via växeln 010-453 40 00 (för direktnummer, se längre ner på sidan)

Beredskap för akutplaceringar utanför kontorstid

010-453 40 00 för vidare instruktioner på telefonsvarare.

Vardagar 16.00-09.00 Lördag, söndag, helgdag dygnet runt 

Direktnummer till Placeringsenheten

Pojkar, icke skolpliktiga 010-453 40 25
010-453 40 81
Pojkar, skolpliktiga 010-453 40 29
Flickor, icke skolpliktiga 010-453 40 24
Flickor, skolpliktiga 010-453 40 34
LSU 010-453 40 44
010-453 41 84

Dela sidan med andra