Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Lagar, förordningar, författningar

Här hittar du de lagar, förordningar och författningar som reglerar SiS ungdomsvård, SiS missbruksvård, sluten ungdomsvård samt skolan vid SiS särskilda ungdomshem.

Lagar som reglerar ungdomsvården

Lagar som reglerar missbruksvården

Lagar som reglerar sluten ungdomsvård

Lagar som reglerar skolan

Författningar