Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Skicka e-faktura till Statens institutionsstyrelse

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Statens institutionsstyrelse skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Statens institutionsstyrelse, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange referens i fakturan. 

Enligt lagen ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat överenskommits. Det innebär att ni som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formaten nedan.

Ni som kan e-faktura redan idag

Statens institutionsstyrelse kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL.  Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för PEPPOL, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOL (https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/)

Statens institutionsstyrelses PEPPOL-ID är 0007:2021004508. De format som Statens institutionsstyrelse kan ta emot i PEPPOL nätverket är PEPPOL BIS Billing 3,
Svefaktura 1.0.

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst. När ni väljer VAN-tjänst är det viktigt att ni försäkrar er om att den har avtal om samtrafik med vår operatör som är Visma Proceedo. Statens institutionsstyrelse tar emot e-faktura i följande format:
Svefaktura 1.0. Vårt parts-id är GLN 7350072570516/Orgnr 2021004508. Kontakta oss via e-post nedan för frågor kring anslutning.

Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni har ett affärssystem:

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör med er systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Se under punkten ovan vilka format som Statens institutionsstyrelse kan ta emot samt om kommunikationssätt.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte är ansluten till en e-faktureringstjänst

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Referenser

Om det finns ett ordernummer av typen 00000 + fem siffror ska ni ange det i fältet Orderreferens eller motsvarande. Saknas ordernummer ska beställaren uppge kostnadsställe (5 siffror) och detta ska anges i fältet Referens/Beställarreferens.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser skall skickas till:

Statens institutionsstyrelse
Box 1062
171 22 Solna

Kontakta oss:

Via e-post support.e-handel@stat-inst.se                    

För mer information om e-faktura:

http://www.digg.se/   

www.sfti.se

Här kan du läsa mer om lagen:

https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/fragor-och-svar

 

Kontaktuppgifter

Frågor om e-handel

support.e-handel@stat-inst.se