Skicka e-faktura till Statens institutionsstyrelse

Referens ska alltid finnas på fakturan

Om det finns ett ordernummer av typen 0000 + sex siffror ska ni ange det i fältet Orderreferens eller motsvarande. Saknas ordernummer ska beställaren uppge kostnadsställe (5 siffror) och detta ska anges i fältet Referens/Beställarreferens.

E-faktura
Från den 1 april 2019 ska leverantörer till Statens institutionsstyrelse enligt lag skicka oss elektroniska fakturor. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277) innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av Statens institutionsstyrelse ska därför faktureras med en e-faktura.

Ni som kan e-fakturera

Statens institutionsstyrelses PEPPOL-ID är 0007:2021004508.

Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för PEPPOL, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOL, se https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst. När ni väljer VAN-tjänst är det viktigt att ni försäkrar er om att den har avtal om samtrafik med vår operatör som är Visma Proceedo. Vårt parts-id är GLN 7350072570516/Orgnr 2021004508. Kontakta oss via e-post nedan för frågor kring anslutning.

Om ni inte är anslutna till en e-faktureringstjänst

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till:

Statens institutionsstyrelse
FE 7826
831 90 Östersund

Kontakta oss

Via e-post support.e-handel@stat-inst.se               

För mer information om e-faktura:

https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/e-faktura  

http://www.sfti.se/

Kontaktuppgifter

Frågor om e-handel

support.e-handel@stat-inst.se

Dela sidan med andra