Om webbplatsen

Statens institutionsstyrelses, SiS webbplats ska ge snabb och korrekt information, öka kunskaperna om myndighetens verksamhet och presentera SiS institutioner. 

Upphovsrätt

Du får inte använda bilder och illustrationer utan tillstånd från SiS. De är skyddade av upphovsrätten.

Du får inte använda SiS logotyp utan tillstånd av SiS.

Under Sidor för press finns bilder på personer. Dessa får medier använda för redaktionell publicering. Det är inte tillåtet att förvanska bilderna eller förse dem med missvisande bildtexter. Ange alltid eventuellt fotografnamn vid publicering.

Citera gärna ur texter på SiS webbplats, men ange Statens institutionsstyrelse, SiS som källa.

Kontakta SiS kommunikationsavdelning om du har frågor om användningen av text och bild.

Länkningspolicy

Om du länkar till SiS webbplats ber vi dig respektera följande:

Vi är måna om vilka webbplatser som länkar till SiS webbplats eftersom SiS genom länkning kan associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad. Kontakta SiS kommunikationsavdelning om du har frågor.

Ange länken till SiS webbplats på ett neutralt sätt.

Du får inte använda SiS logotyp för att länka till SiS webbplats. Det får inte råda någon tvekan om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.

Använd endast så kallad hypertextlänk - då användaren klickar på länken förflyttas hon eller han till SiS webbserver.

Använd inte så kallad ramlänkning (frameslänkning) - länka inte så att SiS webbplats placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.

Dela sidan med andra