Vård för missbrukare

De vuxna som får vård genom SiS missbrukar alkohol eller narkotika.

En del missbrukar både alkohol och narkotika.

 

De flesta har varit missbrukare i många år.

Giftet har skadat kroppen så mycket att personen kan dö

om han eller hon inte får vård.

Då säger lagen LVM att personen kan tvingas till vård.

Vårt uppdrag är att hjälpa personen att förstå att han eller hon

måste ha hjälp för att sluta missbruka alkohol eller narkotika.

Vi samarbetar med kommunerna, missbrukarnas familjer och andra.

 

Det börjar med att en läkare, socialsekreterare

eller någon i personens familj anmäler till kommunen

att personen behöver vård.

Socialtjänsten i kommunen gör en utredning.

Det är sedan en domstol, förvaltningsrätten, som bestämmer

om en persona ska tvingas till vård.

 

Om personen ska vårdas med tvång får han eller hon

åka till ett LVM-hem.

Först får personen behandling så att kroppen blir fri från drogernas gift.

Personalen på hemmet undersöker vilka problem personen har

och vilken hjälp han eller hon behöver.

Varje person får en egen plan för vad han eller hon behöver hjälp med.

Ingen får stanna på ett LVM-hem mer än 6 månader.

Dela sidan med andra