Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet är ett rådgivande organ till SiS när det gäller principiella forskningsfrågor inom ungdomsvården och missbruksvården.

Rådet ska också:

 • främja forskning inom ungdomsvård och missbruksvård
 • medverka vid granskning och bedömning av forskningsansökningar
 • verka för att sprida information om forskning och forskningsresultat av betydelse för ungdomsvård och missbruksvård

Rådets sammansättning

Ordförande:

Jenny Kärrholm Tf. avdelningsdirektör Forsknings- och utvecklingsavdelningen

Forskare:

 • Therése Skoog, professor, Göteborgs universitet
 • Anita Heber, docent, Stockholms universitet
 • Therese Reitan, docent, Södertörns högskola
 • Sven Bölte, professor, Karolinska institutet
 • Johanna Schiratzki, professor, Stockholms universitet
 • Kerstin Svensson, professor, Lunds universitet
 • Arne Gerdner, professor vid Hälsohögskolan, Jönköpings University
 • Stefan Sjöström, professor, Uppsala universitet

Verksamhetsföreträdare:

 • Anna Danielsson, institutionschef, SiS LVM-hem Renforsen
 • Sverker Göransson, institutionschef, SiS ungdomshem Hässleholm
 • Lotta Borg Skoglund, grundare och medicinskt ansvarig läkare, SMART psykiatri
 • Alexis Ljungkvist, avdelningschef socialförvaltningen, Göteborgs stad

CyP*3!Ver

Dela sidan med andra