Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet är ett rådgivande organ till SiS när det gäller principiella forskningsfrågor inom ungdomsvården och missbruksvården.

Rådet ska också

 • främja forskning inom ungdomsvård och missbruksvård
 • medverka vid granskning och bedömning av forskningsansökningar
 • verka för att sprida information om forskning och forskningsresultat av betydelse för ungdomsvård och missbruksvård.

Rådets sammansättning:

Ordförande:

 

Annika Eriksson, utvecklingsdirektör, SiS

Forskare:

 • Therése Skoog, professor, Göteborgs universitet
 • Anders Hammarberg, docent, Karolinska institutet
 • Anita Heber, docent, Stockholms universitet
 • Therese Reitan, docent, Södertörns högskola
 • Sven Bölte, professor, Karolinska institutet
 • Johanna Schiratzki, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Kerstin Svensson, professor, Lunds universitet
 • Jessica Storbjörk, docent, Stockholms universitet
 • Arne Gerdner, professor, Hälsohögskolan, Jönköpings universitet

Verksamhetsföreträdare:

 • Laila Siljedahl, projektledare, SiS huvudkontor
 • Sverker Göransson, institutionschef, SiS ungdomshem Hässleholm
 • Lotta Borg Skoglund, grundare och medicinskt ansvarig läkare, SMART psykiatri
 • Alexis Ljungkvist, avdelningschef socialförvaltningen, Göteborgs stad