Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet är ett rådgivande organ till SiS när det gäller principiella forskningsfrågor inom ungdomsvården och missbruksvården.

Rådet ska också

 • främja forskning inom ungdomsvård och missbruksvård
 • medverka vid granskning och bedömning av forskningsansökningar
 • verka för att sprida information om forskning och forskningsresultat av betydelse för ungdomsvård och missbruksvård.

Rådets sammansättning:

Ordförande:

Kent Ehliasson, generaldirektör SiS

Forskare:

 • Henrik Andershed, professor, Örebro universitet
 • Anders Hammarberg, med.dr. Karolinska institutet
 • Mats Hilte, docent, Socialhögskolan, Lunds universitet
 • Niklas Långström, professor, Karolinska institutet 
 • Titti Mattsson, professor, Lunds universitet
 • Tove Pettersson, professor, Stockholms universitet
 • Kerstin Stenius, docent, Nordens välfärdscenter Finland
 • Jessica Storbjörk, docent, Stockholms universitet   

Verksamhetsföreträdare:

 • Per Blomkvist, institutionschef, SiS ungdomshem Bärby
 • Kerstin Lidman, socialchef, Sollentuna kommun
 • Paula Liljeberg, divisionschef, BUP Stockholm
 • Rickard Amylon, institutionschef, SiS LVM-hem Lunden