Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Organisation

SiS är indelat i tre verksamhetsområden med varsitt verksamhetskontor. I varje verksamhetsområde finns ett antal institutioner. Huvudkontoret ligger i Stockholm. 

SiS ledning

Myndigheten leds av generaldirektören. SiS centrala ledningsgrupp är ett rådgivande organ till generaldirektören, och en funktion för information, samordning, planering och ledning. I den centrala ledningsgruppen ingår avdelningsdirektörerna på huvudkontoret och verksamhetsdirektörerna. Generaldirektören är ordförande.

Huvudkontoret

Huvudkontoret i Stockholm ansvarar för styrning, ekonomi och övergripande planering och uppföljning, och stödjer verksamhetsdirektörerna i ledningen av institutionerna. På huvudkontoret finns:

  • Avdelningen för planering och ekonomi
  • Avdelningen för utveckling av vård och behandling
  • Avdelningen för lokaler och IT
  • Juridiska avdelningen
  • Kommunikationsavdelningen
  • HR-avdelningen
  • Säkerhetsavdelningen

På huvudkontoret finns också personalansvarsnämnd, internrevision, samt råd och arbetsgrupper för särskilda frågor.

Verksamhetsområden

SiS är indelat i tre verksamhetsområden:

  • SiS ungdomsvård norr
  • SiS ungdomsvård söder
  • SiS missbruksvård

Arbetet inom ett verksamhetsområde styrs av en verksamhetsdirektör som är direkt underställd generaldirektören och chef för institutionscheferna inom verksamhetsområdet.

I varje verksamhetsområde finns en ledningsgrupp för information, samordning, planering, ledning och uppföljning av verksamheten. I gruppen ingår verksamhetsdirektören och institutionscheferna i respektive verksamhetsområde.

Varje verksamhetsområde har ett kontor som är verksamhetsdirektörens kansli. Kontoren föreslår budget för institutionerna, planerar och genomför förändringar och arbetar med uppföljning.

Institutionerna

Det är institutionerna som ansvarar för vården och behandlingen av de inskrivna ungdomarna och klienterna. De ansvarar också för skolverksamheten vid de särskilda ungdomshemmen och den hälso- och sjukvård som ungdomshemmen och LVM-hemmen bedriver.

Institutionerna leds av en institutionschef. Institutionschefen är underställd verksamhetsdirektören.