Förmåner

Det finns många fördelar med att jobba hos SiS. Som statligt anställd har du flera förmåner.

Din semester

  • du har fler semesterdagar än de 25 dagar som finns i semesterlagen
  • till och med det år du fyller 29 har du 28 dagar semester
  • från och med det år du fyller 30 har du 31 dagar semester
  • från och med det år du fyller 40 har du 35 dagar semester

Dina barn

När du är ledig med föräldrapenning får du kompletterande ersättning så att du får upp till 90 procent av din lön. Det gäller under högst 360 dagar med föräldrapenning.

Du har möjlighet att jobba deltid till och med det skolår då ditt barn fyller 12 år.

Du slipper förlora så mycket ekonomiskt när du är hemma för vård av sjukt barn. Tjänar du över basbeloppstaket får du ersättning av arbetsgivaren under tio dagar per år. Den kompletterande ersättningen gör att du får 80 procent av din inkomst.

Din hälsa

Som medarbetare hos SiS får du ett friskvårdsbidrag varje år. Med det kan du betala träning och friskvård som passar dig.

Du ska självklart må bra på jobbet. SiS har avtal med rikstäckande företagshälsovård som du använder när du behöver.

Du får viss ersättning för läkarbesök och besök hos sjukgymnast, och hel ersättning för läkemedel som omfattas av högskostnadsskyddet.

Om du blir sjuk

Blir du sjukskriven får du cirka 90 procent av din inkomst dag 15-364.

Din ledighet

Du har möjlighet att göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök på betald arbetstid.

Du har även möjlighet till ledighet med lön vid andra tillfällen, till exempel vid en nära anhörigs begravning eller om du flyttar.

Din trygghet

Skulle du bli uppsagd på grund av arbetsbrist får du hjälp och stöd av Trygghetsstiftelsen. Tillsammans planerar ni vad som behövs för att du snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden igen. Vid arbetsbrist kan din uppsägningstid dessutom bli längre än annars.

Dela sidan med andra