Så kan du växa i jobbet

Som psykolog hos SiS kan du få stort ansvar, öka din kompetens och bli allt från metodutvecklare till institutionschef. 

Du bygger på din kunskap
Alla SiS psykologer samlas på årliga kompetensutvecklingsdagar. Psykologerna inom SiS har dessutom egna nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter. 

Som psykolog kan du utbilda dig i de program SiS arbetar med, och du har även stora möjligheter att skaffa dig spetskompetens inom exempelvis suicidprevention. Du kan få stort ansvar och bli både programansvarig på din institution och nationell utbildare inom hela SiS.

Du får utökat ansvar
Du kan som psykolog få ansvar för hela hälso- och sjukvården på din institution. Du får alltså ansvar för såväl sjuksköterskor som psykologer.

Du kan dessutom leda stora projekt som rör hela myndigheten.

Du kan gå vidare i organisationen
Det finns många möjligheter för dig som är psykolog inom SiS. Du kan arbeta som enhetschef och gå vidare och bli institutionschef för ett LVM-hem eller ett ungdomshem. Som psykolog kan du även arbeta som verksamhetsutvecklare på ett av våra tre verksamhetskontor, eller som metodutvecklare på huvudkontoret.

Dela sidan med andra