Praktik hos SiS: En mångsidig och lärorik resa

Isak Berntsson Praktikant SiS-hemmet Stigby

Att hamna på rätt praktikplats kan vara avgörande för en bra start på sin karriär inom socialt arbete. Ibland kastas man in i en miljö som man först inte alls hade övervägt eller till och med undvikit. Det hände Isak, en socionomstudent vid Hälsohögskolan i Jönköping, som fick en oväntad praktikplats på SiS-hemmet Stigby.

När Isak först fick veta att han skulle praktisera på ett SiS-hem var hans första reaktion att försöka byta bort placeringen. Fördomarna och de förutfattade meningarna om tvångsvård och klientelet gjorde att han tvekade. Men efter att ha reflekterat över situationen insåg han att detta kanske var en möjlighet att växa och lära sig något nytt. Med facit i hand är han tacksam över att han inte bytte, eftersom han nu kan konstatera att det varit den absolut bästa praktikplatsen han kunnat få.

En mångsidig och lärorik praktik

Under sina tio veckor på Stigby har Isak fått en helhetsbild av verksamheten. Han har fått vara med enhetschefer, behandlingspedagoger, psykologer, och sjuksköterskor. Han har varit involverad i allt från inskrivningssamtal och behandlingstematräffar till lönesamtal och utslussning. Genom denna breda exponering har han fått en djupare förståelse för hela vårdkedjan och möjligheten att se hur olika professioner jobbar.

- Jag har verkligen fått testa på allt! De första veckorna fick jag en övergripande bild av Stigby och sen hoppade jag runt mellan tre olika avdelningar och var med varje enhetschef en vecka vardera. Jag gick även bredvid behandlingspedagogerna och behandlingssekreterarna, berättar Isak.

- Att få vara med och se hela verksamheten, både ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv har verkligen varit givande. Allt från kartläggningar av ungdomar, till utslussning och hur skolverksamheten fungerar, fortsätter han.

Träffa ungdomarna och öva på kontakten

En av de mest givande delarna av praktiken för Isak har varit mötena med ungdomarna på Stigby. Genom att delta i skolan och i aktiviteter, som matlagning, har han haft möjlighet att interagera med dem och bygga en kontakt. Trots ungdomarnas problematik är de fortfarande människor som behöver stöd och förståelse. Genom att ha kunskap om deras situation har han lärt sig att hantera deras utmaningar på ett mer professionellt sätt.

Så vad var absolut roligast?

- Mötet med ungdomarna helt klart! Och att se hur olika yrkesgrupper samarbetar inom SiS. Det har verkligen varit 10 fantastiska veckor, avslutar han.

 

Är du student och är intresserad av att praktisera hos oss, kontakta institutionschefen på den institution som du är intresserad av.

Läs mer om att praktisera på SiS

Hitta institutioner som ligger nära dig

Dela sidan med andra