Din utbildning

Du behöver vara utbildad för att arbeta som behandlingspedagog hos oss. Här kan du läsa om vad vi kräver, och om var du kan utbilda dig.

För att arbeta som behandlingspedagog hos oss ska du ha minst examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola, med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete. 

Du kan även ha examen från högskola med motsvarande inriktning, till exempel en socionomexamen.

Yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med examen som bygger på ett mycket nära samarbete mellan arbetslivet och olika utbildningsanordnare. En tredjedel av utbildningen genomförs på en arbetsplats som lärande i arbete (LIA).

Flera Yrkeshögskolor utbildar socialpedagoger och behandlingspedagoger. SiS samarbetar med Myndigheten för yrkeshögskolan. Många institutioner deltar i utformningen och ledningen av utbildningarna som en garanti för att de svarar mot våra behov av kunskap och kompetens.

När du studerar på en yrkeshögskola har du stora möjligheter att praktisera hos oss. Något som ofta leder till en anställning längre fram. 

Här kan du läsa mer om yrkeshögskoleutbildningar.

Även folkhögskolor erbjuder utbildningar till behandlingspedagog.

Dela sidan med andra