Så kan du växa i jobbet

Behandlingspersonal på rad

Som behandlingspedagog hos SiS kan du utveckla dig i ditt arbete, öka din kompetens och få stort ansvar för metodarbetet på din institution.

Du bygger på din kunskap
Det är viktigt att du som arbetar nära ungdomar och klienter har de verktyg du behöver. Hos SiS får du som behandlingspedagog ett utbildningspaket som bland annat innehåller:

  • SiS tio veckor långa grundutbildning
  • SiS eget program för effektiv konflikthantering
  • Suicidprevention
  • Motiverande samtal (MI)

När du arbetar som behandlingspedagog hos SiS kan du utbilda dig inom en mängd olika områden. Du kan till exempel få utbildning i beroendelära och i hur man möter självskadebeteende, och lära dig att leda samtalsgrupper.

ART, ACT och återfallsprevention, ÅP, är metoder som SiS använder och som du också kan utbilda dig i. Vi använder ADAD och DOK när vi intervjuar våra ungdomar och klienter. Efter en utbildning till intervjuare kan du ha den funktionen på din institution.

Du får utökat ansvar
SiS arbetar med flera evidensbaserade metoder, och här har du som behandlingsassistent en viktig roll. Du kan själv utbilda dig i metoderna och använda dem i ditt arbete, men du kan även ta ett större ansvar.

Som programansvarig i återfallsprevention, ÅP, och ART arbetar du på din institutionschefs uppdrag. Du ser över utbildningsbehoven i programmen på din institution, följer upp antalet utbildningstillfällen och har kontakt med huvudkontor och verksamhetskontor när det gäller kvalitetssäkring. En viktig funktion. 

Motiverande samtal (MI) är en metod som används mycket inom SiS. Här kan du som behandlingsassistent gå vidare och utbilda dig till MI-coach så att du kan vara ett stöd för dina arbetskamrater när de jobbar med MI-samtal. 

Du kan även blir programansvarig för MI på din institution. Det innebär samma ansvar som uppdraget som programansvarig för ÅP och ART.

Du kan ha många roller
SiS har ett viktigt uppdrag, och vi måste hela tiden sträva efter att bli ännu bättre på det vi gör. Därför är utveckling och goda idéer alltid välkomna.

Du kan som behandlingspedagog både ta initiativ till, och vara med och leda, projekt på din institution. Ditt lokala utvecklingsarbete kan växa och sätta positiva spår inom hela SiS. 

Som yrkesambassadör kan du hjälpa till att marknadsföra SiS på olika sätt. Tycker du om att föreläsa, berätta om ditt arbete och möta besökare vid mässor och event, är det här en roll för dig.

Dela sidan med andra