Press

Presskontakt

Vi hjälper dig med kontakter till rätt person för intervjuer och expertis i aktuella frågor.

E-post: press@stat-inst.se

Telefon: 010-453 40 90

Information för press

Aktuella frågor

Samlad information om aktuella frågor.

Sis stärker tryggheten med ändrade visitationsregler

Från den 1 mars 2024 får kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning av barn, unga och klienter inom SiS inte längre utföras eller bevittnas av någon medarbetare av motsatt kön.

Läs om vad de ändrade visitationsreglerna betyder (nyhetsartikel 1 mars) 

SiS arbete med att förhindra sexuella övergrepp fortsätter

För att jobba förebyggande mot sexuella övergrepp finns en tydlig instruktion för vilka insatser som måste genomföras för att öka upptäckten av sexuella övergrepp. Den tydliggör också processen och åtgärderna som ska sättas in i det fall misstanke om sexuella övergrepp uppstår.

Läs om våra förbyggande åtgärder (nyhetsartikel 22 februari)

SiS svarar

Varför kan SiS inte regelmässigt anmäla alla misstänkta brott som begås på våra ungdomshem?

SiS omfattas av stark sekretesslagstiftning som syftar till att skydda våra placerade barn och unga. I vissa fall får SiS röja sekretessen för att till exempel anmäla vissa brott, men de krav som lagstiftningen ställer för att sekretessen ska kunna brytas måste vara uppfyllda. En avvägning behöver därför göras i varje enskilt fall.

Vad innebär regeringens utredning av statlig barn och ungdomsvård för SiS?

Regeringen gör en utredning om framtidens barn- och ungdomsvård. Syftet är att stärka den statliga barn- och ungdomsvårdens vårdande uppdrag och del i vårdkedjan för att säkerställa att barn och unga ges en trygg och kvalitativ vård, skola och behandling.

Utredningen, som SiS deltar i, kommer redovisas senast den 25 april 2025. Man kommer även i utredningen ge förslag på namnbyte för myndigheten. Under tiden fortsätter SiS att arbeta med det utvecklingsarbete som påbörjats inom verksamheten.

Dela sidan med andra