Avgifter för allmänna handlingar

Enligt 2 kap. 13 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) har den som önskar ta del av en allmän handling även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av den del av handlingen som får lämnas ut.

Avgiften för att få ut en handling från Statens institutionsstyrelse beror på hur omfattande handlingen är och hur man vill ha den levererad. Avgiften faktureras. Kostnaden för papperskopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Kostnaden för elektroniska handlingar regleras i SiS Beslut om avgift för allmänna handlingar som lämnas ut i elektronisk form.

Avgifter för allmänna handlingar

Papperskopior

Papperskopia, 1–9 sidor – Gratis

Papperskopia, 10 sidor – 50 kronor

Papperskopia, fler än 10 sidor – 50 kronor + 2 kronor per sida

Elektroniska handlingar

Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som enkelt kan e-postas skickas kostnadsfritt (t.ex. enstaka riktlinjer, årsredovisningar och informationsbroschyrer).

För utlämnanden i elektronisk form i övrigt gäller följande.

Elektroniska handlingar, 1–74 sidor – Gratis

Elektroniska handlingar, 75 sidor – 200 kronor

Elektroniska handlingar, fler än 75 sidor – 200 kronor + 2 kronor per sida

Dela sidan med andra