Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

2020

 • Surfplattor ska underlätta kontakt med anhöriga


  Nyhet

  SiS har för närvarande besöksrestriktioner på grund av covid-19. För att underlätta kontakten med anhöriga har därför ungdomshemmen Tysslinge och Björkbacken fått surfplattor.

 • SiS generaldirektör deltar i webbinarium om samverkan


  Nyhet

  Torsdag 28 maj deltar SiS generaldirektör i Statskontorets webbinarium om samverkan mellan stat och kommun.

 • SiS samordnar insatser för att hantera pandemin


  Nyhet

  Sedan början av mars har omfattande åtgärder genomförts på SiS ungdomshem och LVM-hem för att säkra driften under den pågående pandemin. Insatserna samordnas av en särskild stab.

 • Elbilar och mer vegetariskt i SiS nya miljöplan


  Nyhet

  Fler laddningsstationer för elbilar och fler vegetariska måltider. Det är några av nyheterna i SiS miljöplan för 2020-2022.

 • SiS med i satsning mot ungdomskriminalitet


  Nyhet

  SiS får 250 miljoner i utökat anslag för att sänka kommunernas avgifter för placeringar vid särskilda ungdomshem samt höja säkerheten på SiS. Det presenterade finansminister Magdalena Andersson i vårändringsbudgeten för 2020.

 • SiS riktar kampanj till servicebranschen


  Nyhet

  Många inom servicenäringen riskerar att förlora sina jobb på grund av covid-19. Samtidigt har SiS ett stort behov av personal. Nu går vi ut i en riktad kampanj och erbjuder vikariat på SiS institutioner.

 • Ris och ros i Statskontorets översyn


  Nyhet

  Statskontoret konstaterar i sin rapport att SiS medarbetare har ett starkt engagemang för de målgrupper SiS har och att ungdomarnas och klienternas vistelse på SiS överlag upplevs som trygg. Både socialtjänsten och de individer SiS har i sin vård är i huvudsak nöjda med myndigheten.

 • SiS inför generella besöksrestriktioner


  Nyhet

  Från den 24 mars 2020 gäller generella besöksrestriktioner inom SiS. Detta är en del av samhällets insatser för att förhindra smittspridning av covid-19.

 • Begränsningar av besök


  Nyhet

  SiS tar risken för smittspridning av covid-19 på stort allvar och begränsar möjligheten till besök på institutioner.

 • Kritiken slår in öppna dörrar


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse tar fram en ny utbildningsorganisation för att förstärka utbildningen och introduktionen för alla medarbetare. Det skriver generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark i en debattreplik i Svenska dagbladet.