2016

 • Nya vårdavgifter 2017


  Nyhet

  Vid årsskiftet justeras SiS vårdavgifter. Höjningen är lite större än vanligt vilket är en effekt av bland annat höjda lönekostnader och kostnader för den kapacitetsökning som SiS nu genomför.

 • Ny rapport om hur etnicitet används i vardagen på SiS ungdomshem


  Nyhet

  I en ny forskningsrapport från SiS visar författarna hur ungdomarnas och personalens självvalda eller tillskrivna etniska tillhörighet används på olika sätt i vardagen på de särskilda ungdomshemmen.

 • SiS ungdomshem Lövsta stänger tillfälligt avdelning Tallhöjden


  Pressmeddelande

  SiS stänger tillfälligt avdelning Tallhöjden på SiS ungdomshem Lövsta. Stängningen är temporär för att institutionen ska genomföra utbildningar och andra insatser.

 • Riksdagens socialutskott besökte SiS ungdomshem Bärby


  Nyhet

  Delaktighet? Planering? Särskilda befogenheter? Frågorna var många och detaljerade när riksdagens socialutskott den 1 december besökte SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala.

 • Statens institutionsstyrelse satsar i Hässleholm


  Pressmeddelande

  Specialfastigheter bygger på uppdrag av Statens institutionsstyrelse nytt ungdomshem i Hässleholm. När ungdomshemmet är färdigbyggt kommer uppemot 80 personer att nyanställas.

 • Bidrag till nya forskningsprojekt


  Pressmeddelande

  Statens institutionsstyrelse har fattat beslut om bidrag till forskningsprojekt som påbörjas under 2017.

 • Skarp kritik mot SiS ungdomshem Lövsta från IVO


  Nyhet

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar skarp kritik mot SiS ungdomshem Lövsta. Ledningen för SiS ser allvarligt på kritiken och lämnar i ett yttrande till IVO besked om omedelbara åtgärder.

 • SiS satsar brett för kompetens


  Nyhet

  Sedan en tid pågår en samverkan med Arbetsförmedlingen kring rekrytering. Det handlar om att matcha arbetssökande med rätt kompetens och de behov SiS har. Sedan flera år samverkar SiS också direkt med flera yrkeshögskoleutbildningar runt om i landet.

 • SiS deltar i konferensen Drogfokus


  Pressmeddelande

  Den 19-20 oktober 2016 deltar Statens institutionsstyrelse, SiS, i konferensen Drogfokus i Uppsala. SiS medverkar med en monter och med en föreläsning om missbruk och psykiatrisk samsjuklighet.

 • Ändrade kompetenskrav för behandlingsassistenter


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse, SiS, justerar utbildningskraven för behandlingsassistenter för att klara myndighetens samhällsuppdrag. Kraven blir nu detsamma inom SiS som Socialstyrelsens rekommendationer för att arbeta på ett HVB-hem.

Dela sidan med andra