Skarp kritik mot SiS ungdomshem Lövsta från IVO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktade sent på fredagskvällen den 21 oktober skarp kritik mot SiS ungdomshem Lövsta. Ledningen för SiS ser allvarligt på kritiken och lämnar i ett yttrande till IVO besked om omedelbara åtgärder.

Kritiken från IVO gäller i huvudsak institutionens ledning, innehållet i vården och brister bland personalen.

– Vi ser allvarligt på kritiken från IVO och det är också därför vi agerar snabbt och kraftfullt, säger verksamhetsdirektör Robert Stenbom.

– Vi har sedan tidigare en handlingsplan för Lövsta och vi har vidtagit flera åtgärder. De har har visat sig inte räcka till.

I SiS yttrandet till IVO framgår det att institutionschefen på SiS ungdomshem Lövsta har valt att kliva av sitt uppdrag och att en ny institutionschef ska tillsättas. En av avdelningarna stängs tills vidare. Om det visar sig att medarbetare har agerat i strid med riktlinjer och lagstiftning kommer dennes anställning att avslutas.

– Nu kontaktar vi de socialtjänster och vårdnadshavare som har ungdomar på den avdelning som ska stängas. Vi kommer att se till att de ungdomar som berörs kommer att få lämpliga omplaceringar inom SiS, säger Robert Stenbom.

Nyhet,