SiS ungdomshem Lövsta stänger tillfälligt avdelning Tallhöjden

SiS ungdomshem Lövsta stänger tillfälligt avdelning Tallhöjden en kortare tid för att genomföra utbildningar och andra insatser.

Den tillfälliga stängningen ger institutionen utrymme att fortsätta arbetet med rekrytering, introduktion av nyanställda, utbildning och andra insatser som är svåra att genomföra medan ordinarie verksamhet pågår.

SiS minskar därmed tillfälligt kapaciteten inom ungdomsvården med några få platser i ett läge med hög efterfrågan från de kommunala socialtjänsterna. Men den tillfälliga stängningen gör att arbetet med insatserna på avdelningen kan intensifieras och därmed ske under kortare tid. Avdelningen beräknas öppna igen den 1 februari 2017.

De ungdomar som berörs omplaceras.

Pressmeddelande,

Kontakt

Joachim Reif
tf institutionschef
SiS ungdomshem Lövsta
Telefon växel: 010-453 40 00

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Dela sidan med andra