2023

 • SiS deltog på första mötet i nationella BoB-rådet


  Nyhet

  Den 14 december genomfördes det första mötet i det nationella BOB-rådet. Den nya samverkansstrukturen Bob – barn och unga i organiserad brottslighet – ska motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet.

 • Utveckling genom samverkan kan ge bra resultat


  Nyhet

  Stärkt samverkan mellan SiS och Haninge kommun ska på sikt minska antalet placeringar på SiS, korta vårdtiderna och förbättra utslussning och hemflytt för placerade barn och unga.

 • SiS söker de som kan och vill stå kvar för de mest utsatta


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) lanserar en omfattande rekryteringssatsning för att locka trygga och stabila medarbetare. Vi behöver fler som vill bidra till myndighetens viktiga uppdrag att tydligt och tålmodigt stå kvar för dem som behöver det allra mest, de mest utsatta, sårbara och utåtagerande i samhället.

 • Sök forskningsmedel – årets utlysning är öppen!


  Nyhet

  Nu kan du söka medel för att forska om vård och behandling av ungdomar och klienter placerade på SiS. I år är fokus på studier om målgruppsanpassad vård, samverkan med andra aktörer, och insatser mot gängkriminalitet. Ansök senast den 29 februari 2024.

 • SiS ska få möjlighet att låsa boenderum nattetid


  Nyhet

  Regeringen presenterade under måndagen nya åtgärder för att bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Bland annat aviserade regeringen att Statens institutionsstyrelse (SiS) från och med nästa sommar ska få möjlighet att låsa boenderum under dygnsvilan. Detta är något som SiS har efterfrågat under en längre tid, och även skickat in en hemställan om.

 • Skolan en kraft till förändring


  Nyhet

  Årets skoldagar samlade 285 lärare, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och rektorer från SiS 21 ungdomshem. Temat var ”Elever i språklig sårbarhet och ett språkutvecklande arbetssätt”.

 • SiS GD i P4 Extra: ”Jag leder en myndighet som har ett av samhällets viktigaste uppdrag”


  Nyhet

  Under tisdagen 24 oktober medverkade SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark i P4 Extra. Intervjun hade ett brett anslag om SiS uppdrag och verksamhet, men handlade även om henne som myndighetschef, ledare och förälder.

 • Panelsamtal om utanförskap och missbruksvårdens utmaningar


  Nyhet

  SiS missbruksvårdsdirektör Birgitta Dahlberg deltog nyligen i ett panelsamtal om civilsamhällets och samhällsaktörers arbete för en jämlik missbruks-, hälso- och sjukvård.

 • Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall besökte Renforsens LVM-hem


  Nyhet

  Det blev många samtal och möten med klienter och medarbetare när socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall besökte Renforsens LVM-hem.

 • SiS rankas högt som arbetsgivare bland socionomer


  Nyhet

  Högskoleexaminerade socionomer ser SiS som en attraktiv arbetsgivare. Det visar Employer Branding-byrån Universum i sin senaste undersökning för 2023. I rankingen placerar sig SiS på en tolfte plats bland unga yrkesverksamma.

Dela sidan med andra