2023

 • Aktuell forskning presenterades på SiS FoU-dag


  Nyhet

  SiS pågående forskning, en effektiv behandlingsmodell och utvärdering av vårdkonceptet SFA inom ungdoms- och LVM-vården. Se filmen från SiS FoU-dag 2023.

 • Instruktion för placering ska ge ökad kunskap


  Nyhet

  Nu finns en tydlig och överskådlig beskrivning av placeringsprocessen för SiS ungdomshem och LVM-hem. Instruktionen ska ge ökad kunskap i hela SiS och en gemensam bild av de olika delarna i placeringsförfarandet.

 • Samsjuklighetsutredningen överlämnad till regeringen


  Nyhet

  Tisdag 31 januari överlämnades samsjuklighetsutredningens slutbetänkande till regeringen. Utredningen föreslår att tvångsvård vid missbruk och beroende i framtiden ska bedrivas på ordinarie psykiatriska slutenvårdsavdelningar i regionernas regi.

 • Se SiS medverkan på Barnrättskonversationen


  Nyhet

  SiS var nyligen med på Barnrättskonversationen och berättade om hur myndigheten arbetar med barns rättigheter utifrån Barnkonventionen. Du kan se hela evenemanget på SVT Forum.

 • Nu blir det lättare att nå SiS placeringsenhet


  Nyhet

  SiS placeringsenhet går nu in i en ny organisation. Det ska göra det lättare att nå rätt placeringshandläggare.

 • Mottagnings- och behovsbedömning på flertalet ungdomshem


  Nyhet

  Merparten av SiS ungdomshem har nu ställt om till att arbeta med Mottagning och behovsbedömning (MBB). Från 17 januari är MBB ett av tre alternativ när Socialtjänsten placerar inom SiS ungdomsvård.

 • SiS kommentar till IVO:s tillsynsrapport


  Nyhet

  Tisdag 10 januari redovisade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, det regeringsuppdrag de fått att genomföra förstärkt tillsyn av de särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas. SiS har nu tagit del av rapporten.