SiS ska få möjlighet att låsa boenderum nattetid

Regeringen presenterade under måndagen nya åtgärder för att bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Bland annat aviserade regeringen att Statens institutionsstyrelse (SiS) från och med nästa sommar ska få möjlighet att låsa boenderum under dygnsvilan. Detta är något som SiS har efterfrågat under en längre tid, och även skickat in en hemställan om.

− Dagens besked är ett steg i rätt riktning. En betydande del av våldet på SiS ungdomshem sker under nattetid, då vår bemanning är lägre. Att vi framöver kan låsa boenderummen under dygnsvilan kommer innebära mindre risk för våldsincidenter och en tryggare miljö för både placerade unga och våra egna medarbetare. Det är glädjande att regeringen hörsammar våra behov, säger ställföreträdande generaldirektör Anna Sandahl.

Beskedet från regeringen innebär att frågan ska hanteras i ett snabbspår och utredas skyndsamt. Den nya regleringen ska endast gälla ungdomshem i högsta säkerhetsklass, där unga med de största riskerna för hot, våld och avvikning placeras. I dagsläget handlar detta om Johannisberg i Kalix och Tysslinge i Södertälje. Från och med 2025 ska även Klarälvsgården i Deje få den högsta säkerhetsklassen.

Vid pressträffen medverkade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M), socialutskottets ordförande Christian Karlsson (KD) samt Juno Blom (L), talesperson i barnrättsfrågor.

Nyhet,

Dela sidan med andra