Forskning och utveckling

I SiS uppdrag från regeringen ingår att svara för metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat och utvecklingsarbete.

Begäran om uppgifter för forskningsändamål

Forskare som vill begära ut uppgifter för forskningsändamål ur SiS system KIA, ADAD och DOK kan fylla i blanketten Begäran om uppgifter för forskningsändamål från Statens institutionsstyrelse (docx 59 Kb) för att vi snabbare ska kunna hantera beställningen.

En förutsättning för att få ut uppgifter är att projektet har godkänts av Etikprövningsmyndigheten och att det tydligt framgår av ansökan om etikprövning vilka uppgifter från SiS som ska behandlas.

Fyll i blanketten och skicka den till Statens institutionsstyrelse, Box 1062, 171 22 Solna eller med e-post till registrator@stat-inst.se

Forskningsprojekt

SiS finansierar forskning med mellan tre och fem miljoner kronor varje år. Det rör främst forskning om vår egen verksamhet – planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen.

En viktig uppgift för SiS är att bedriva metodutveckling samt att stödja forskning i syfte att öka kunskapen om och förbättra SiS vård och behandling.

SiS välkomnar forskningsansökningar som tar sin utgångspunkt i myndighetens forskningsprogram, med fokus på vård och behandling under tvång. Forskningens frågeställningar ska vara nära kopplade till SiS verksamhet. Särskilt efterlyses studier om utfall och uppföljning av vården. Forskningsanslagen kan gälla såväl ett- som fleråriga forskningsprojekt.

Närmare information om kommande års ansökningstillfälle läggs i regel ut under oktober/november.

Rapportserien Institutionsvård i fokus

SiS rapporter ges ut i publikationsserien Institutionsvård i fokus. Rapporter som redovisar resultat från SiS-finansierade forskningsprojekt är märkta med ”Forskningsrapport” på framsidan.

Du kan ladda ner SiS rapporter i webbshoppen.

Stöd och normering, uppföljning och utvärdering

Vid huvudkontoret finns avdelningen för utveckling av vård och behandling som ansvarar för normering i frågor som rör vård och behandling, hälso- och sjukvård, skolverksamhet och annan utbildningsverksamhet.

Avdelningen ansvarar också för den löpande uppföljningen och utvärderingen av vård- och behandlingsverksamheten, liksom den vetenskapliga uppföljningen och utvärderingen och den vetenskapliga analysen av vårdresultat och behandlingsresultat.

SiS använder sig av systemen ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) och DOK (Dokumentationssystem inom missbruksvården) för att utvärdera vård- och behandlingsverksamheten.

Metodutveckling

Avdelningen stödjer verksamhetsområdena i det långsiktiga metodutvecklingsarbetet och i den systematiska utvärderingen av vården och behandlingen. Den stödjer även institutionerna vid uppföljning och kvalitetssäkring av vården och behandlingen.

Kontakt

Forsknings- och utvecklingsenheten
Telefon växel: 010-453 40 00

SiS-Forskning@stat-inst.se

Dela sidan med andra