Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår

Forskning och utveckling

I SiS uppdrag från regeringen ingår att svara för metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat och utvecklingsarbete.

Forskning inom ungdomsvård och missbruksvård

Nu är det dags att ansöka om forskningsbidrag från SiS för projekt som ska inledas den 1 januari 2019.

Senast den 1 mars 2018 ska projektskisser ha kommit in till Statens institutionsstyrelse. Du kan läsa mer under Forskningsansökningar.

Begäran om uppgifter för forskningsändamål

Forskare som vill begära ut uppgifter för forskningsändamål ur SiS system KIA, ADAD och DOK kan fylla i blanketten Begäran om uppgifter för forskningsändamål från Statens institutionsstyrelse (docx-format, 51 Kb) för att vi snabbare ska kunna hantera beställningen.

En förutsättning för att få ut uppgifter är att projektet har godkänts av etikprövningsnämnd och att det tydligt framgår av ansökan om etikprövning vilka uppgifter från SiS som ska behandlas.

Fyll i blanketten och skicka den till Statens institutionsstyrelse, Box 30224, 104 25 Stockholm eller med e-post till registrator.

Forskningsprojekt

SiS finansierar forskning med omkring tio miljoner kronor varje år. Det rör främst forskning om vår egen verksamhet: LVM-vården och de särskilda ungdomshemmen, deras personal och klientgrupper.

Rapportserien Institutionsvård i fokus

SiS rapporter ges ut i publikationsserien Institutionsvård i fokus. Rapporter som redovisar resultat från SiS-finansierade forskningsprojekt är märkta med ”Forskningsrapport” på framsidan.

Du kan köpa eller ladda ner SiS rapporter i webbshoppen.

Utvecklings- och utbildningsprojekt

Våra institutioner kan ansöka om medel för utvecklings- och utbildningsprojekt. De flesta projekt kommer till på institutionernas initiativ, men en del är centralt initierade. Syftet med projekten är att utveckla vården, höja kompetensen och pröva nya metoder för både utredningsarbetet, vården och behandlingsarbetet på SiS institutioner. När projekten är genomförda kan institutionen permanenta dem och sprida erfarenheterna till övriga institutioner.

Stöd och normering, uppföljning och utvärdering

Vid huvudkontoret finns avdelningen för utveckling av vård och behandling som ansvarar för normering i frågor som rör vård och behandling, hälso- och sjukvård, skolverksamhet och annan utbildningsverksamhet.

Avdelningen ansvarar också för den löpande uppföljningen och utvärderingen av vård- och behandlingsverksamheten, liksom den vetenskapliga uppföljningen och utvärderingen och den vetenskapliga analysen av vårdresultat och behandlingsresultat.

SiS använder sig av systemen ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) och DOK (Dokumentationssystem inom missbruksvården) för att utvärdera vård- och behandlingsverksamheten.

Metodutveckling

Avdelningen stödjer verksamhetsområdena i det långsiktiga metodutvecklingsarbetet och i den systematiska utvärderingen av vården och behandlingen. Den stödjer även institutionerna vid uppföljning och kvalitetssäkring av vården och behandlingen.

Kontakt

Forsknings- och utvecklingsenheten
Telefon växel: 010-453 40 00

SiS-Forskning@stat-inst.se