3 2023 Forskningsprojekt finansierade av Statens institutionsstyrelse

Utgivningsår: 2023

ISBN: ISBN 978-91-87053-63-4

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 3

Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförfarandet och den vetenskapliga granskningen.

Dela sidan med andra