SiS GD i P4 Extra: ”Jag leder en myndighet som har ett av samhällets viktigaste uppdrag”

Bilden visar en kvinna som ler när hon blir fotad av en fotograf

Under tisdagen 24 oktober medverkade SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark i P4 Extra. Intervjun hade ett brett anslag om SiS uppdrag och verksamhet, men handlade även om henne som myndighetschef, ledare och förälder.

Under det drygt tjugo minuter långa samtalet lyfte Elisabet Åbjörnsson Hollmark myndighetens behov av rätt förutsättningar. Det gäller alltifrån fler ändamålsenliga lokaler, en mer modern lagstiftning och större möjligheter att kunna differentiera placeringarna utifrån det individuella vårdbehovet.

SiS generaldirektör pratade även om det viktiga arbete myndigheten gör i den inledande vårdfasen:

  • att täcka de grundläggande behoven som att äta näringsriktig mat tre gånger om dagen
  • sova åtta timmar
  • och att gå i skolan.

Denna grundtrygghet, tillsammans med stabila och professionella medarbetare, behöver finnas på plats för att kunna nå fram med annan vård och behandling.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark förklarade också skillnaden mellan de olika lagrummen inom ungdomsvården, och att väldigt få brottsdömda unga numera avviker. Hon tryckte även på behovet av att SiS fortsätter arbetet för att stärka kompetensförsörjning, trygghet och säkerhet. Även fast Kriminalvården tar över huvudmannaskapet för unga som döms för brott kommer den stora gruppen kriminella barn och unga fortsatt att vårdas inom SiS.

I ljuset av samhällsutvecklingen kommer detta kräva att SiS fortsätter sitt utvecklingsarbete, och inte minst att myndigheten får andra förutsättningar.

Intervjun går att lyssna på i efterhand via P4 Extra.
(Sveriges Radio P4:s webbplats)

Nyhet,

Dela sidan med andra