2023

 • SiS utökar antalet platser för sluten ungdomsvård


  Nyhet

  Allt fler barn och unga döms till sluten ungdomsvård, och längden på påföljderna har ökat kraftigt under 2023. Statens institutionsstyrelse har därför beslutat att Fagareds ungdomshem i Västra Götaland återigen ska ta emot pojkar som döms för brott. SiS utökar därmed antalet så kallade LSU-platser i myndigheten från 88 till 103.

 • SiS central aktör i förslag till ny samverkansstruktur


  Nyhet

  Den grova ungdomskriminaliteten utvecklas mycket snabbt. Måndagen den 2 oktober presenterades ett förslag till ny samverkansstruktur för att förhindra att unga pojkar och flickor rekryteras in i kriminella miljöer. Statens institutionsstyrelse (SiS) föreslås få en central roll i den nya samverkansstrukturen, som ska bedrivas på lokal, regional och nationell nivå.

 • SiS bistår Kriminalvården vid inrättandet av ungdomsfängelser


  Nyhet

  Kriminalvården har torsdag den 28 september fått i uppdrag att förbereda inrättandet av ungdomsfängelser. Statens institutionsstyrelse (SiS) kommer att bistå Kriminalvården i denna process.

 • Möt oss på Socialchefsdagarna


  Nyhet

  Vi vill bidra till att förbättra vårdkedjan för barn, unga och klienter. Träffa oss på Socialchefsdagarna och prata med oss om hur vi kan skapa förändringskraft tillsammans.

 • Rymning från Sundbo


  Nyhet

  Natten mellan 16–17 september rymde fem LVU-placerade ungdomar från SiS ungdomshem Sundbo utanför Fagersta. Fyra av ungdomarna är tillbaka och polisen söker nu efter den femte.

 • Regeringen satsar på SiS


  Nyhet

  I dagens Aftonbladet tydliggör regeringen hur fortsatta satsningar på SiS ska se ut. För att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs tilldelas SiS 145 miljoner kronor för 2024, 153 miljoner kronor 2025 och 156 miljoner kronor 2026.

 • SiS arbete för att motverka våld mellan ungdomar


  Nyhet

  Samhällsutvecklingen med ökat grovt planerat våld avspeglas idag hos de barn och ungdomar som placeras på SiS. För att motverka det och ge medarbetare bättre möjligheter förebygga våldsincidenter har SiS skickat in begäran om ändringar i befogenheter och i lagstiftningen till regeringen.

 • Utredningen om frihetsberövande påföljder för unga klar


  Nyhet

  Utredningen om påföljder för unga under 18 år har i dag överlämnats till regeringen. Den föreslår att särskilda ungdomsavdelningar ska inrättas med Kriminalvården som huvudman. Förslaget går i närtid ut på remiss.

 • Läkemedelsassisterad behandling av opioid-beroende i samband med LVM-vård


  Nyhet

  Forskaren Anders Ledberg beskriver det pågående SiS-finansierade projektet ”Läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende i samband med LVM-vård” (LARO), och vad han hoppas uppnå med det.

 • Vården gör skillnad för våra klienter


  Nyhet

  När öppenvården inte räcker till är SiS tvångsvård det enda alternativet. På ett av SiS LVM-hem arbetar Jeanette Perchun som enhetschef. Ta del av hennes tankar kring arbetet och utmaningarna inom LVM-vården.

Dela sidan med andra