2023

 • Kartläggning inom LVM visar på omfattande psykiatriska vårdbehov


  Nyhet

  Nu släpper SiS en kartläggning av psykiatriska vårdbehov inom missbruksvården. Resultaten visar att klienter som vårdas på SiS LVM-hem har omfattande psykiatriska vårdbehov och stor förekomst av psykiatrisk samsjuklighet.

 • Era berättelser är viktiga för mig


  Nyhet

  Era berättelser berör mig. Det ni sätter ord på är viktigt. Jag vill därför inleda med att säga att det aldrig får förekomma övergrepp på SiS och vi måste se till att hela tiden arbeta professionellt och med rätt bemötande. Vi är en myndighet vars uppdrag är att bedriva statlig sluten tvångsvård, vilket är oerhört ingripande i en människas liv.

 • TFCO – metoden som skapar en god cirkel


  Nyhet

  SiS ungdomshem Hässleholm arbetar med TFCO som är en metod som gör att unga kan bo i behandlingsfamiljer. Man jobbar med positiv förstärkning där behandlingsfamiljen får regelbunden handledning av ett professionellt behandlingsteam.

 • SiS uppdrag inom ungdomsvården ska utredas


  Nyhet

  Regeringen avser att utreda SiS uppdrag i syfte att trygga barns och ungas vård och behandling. Generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark ser positivt på torsdagens besked.

 • SiS inrättar fristående klagomålsfunktion


  Nyhet

  För att stärka barns, ungas och klienters rättigheter inrättar Statens institutionsstyrelse (SiS) en fristående klagomålsfunktion centralt i myndigheten. Myndigheten förstärker parallellt barnrättsperspektivet i nära samarbete med civilsamhället.

 • Möt SiS i Almedalen 2023


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse (SiS) är i Almedalen den 28–30 juni och bjuder in till ett seminarium den 29 juni om SiS del i vårdkedjan. Frågan är hur flera aktörer kan samverka för att utsatta barn och unga ska få det de behöver i vårdkedjan.

 • Pilot för att korta väntetiderna för barn och unga


  Nyhet

  Idag när barn och unga skrivs ut från SiS ungdomshem förlorar de sin plats omedelbart. Kön är lång – och behöver de en plats igen hamnar de långt bak i kön. Därför har SiS nu startat ett pilotprojekt i syfte att ge den som skrivs ut en garantitid på en månad.

 • Ungdomarnas egen bok är här


  Nyhet

  Årets upplaga av SiS unga berättar heter ”Växa mot förändring”. Boken består av 93 berättelser och dikter där barn och unga reflekterar över vad förändring är dem och om att hitta en vändpunkt i livet.

 • SiS ungdomsvård går ur stabsläge


  Nyhet

  Stabsorganisationen inom ungdomsvården hos Statens institutionsstyrelse (SiS) upphör från och med den 3 juni. Det fortsatta arbetet med att förebygga avvikningar kommer nu fortsätta ledas inom ordinarie linjeverksamhet.

 • SiS remissvar till regeringen om samsjuklighetsutredningen


  Nyhet

  Den 31 maj skickade SiS in sitt remissvar till regeringen om samsjuklighetsutredningen ”Från delar till helhet”. Utredningens förslag går ut på att flytta över tvångsvården inom missbruksvården till psykiatrin och SiS skulle därmed inte ha kvar det vårduppdraget. SiS anser inte att det vore bättre att flytta över ansvaret till psykiatrin och regionerna.

Dela sidan med andra