Regeringen satsar på SiS

I dagens Aftonbladet tydliggör regeringen hur fortsatta satsningar på SiS ska se ut. För att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs tilldelas SiS 145 miljoner kronor för 2024, 153 miljoner kronor 2025 och 156 miljoner kronor 2026.

Tillskottet ska användas för att säkerställa kompetensutveckling, modernisering och anpassning av våra lokaler och ökad trygghet och säkerhet för barn, ungdomar och medarbetare.

− Jag är mycket glad för satsningen på vår myndighet. Att vårda och behandla de barn, unga och klienter som placeras hos oss ställer mycket höga krav. Tillskottet ser vi som helt nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta differentiera vården, stärka vårdkvalitén och stärka tryggheten och säkerheten, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, SiS generaldirektör.

Satsningen är en del i budgetpropositionen 2024 som presenteras i sin helhet den 20 september.

− Ökade kostnader med anledning av inflation samt löner och hyror som ökar kraftigt kommer trots denna satsning att ställa krav på fortsatta prioriteringar i verksamheten, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark

Regeringen meddelar vidare att denna särskilda satsning är en del i att på kort sikt säkerställa trygghet, säkerhet och kapacitet på SiS. Tidöpartierna kommer även att påbörja arbetet med ett utredningsdirektiv som syftar till att se över hela SiS uppdrag och organisation.

Relaterade länkar

Omfattande satsning på Statens institutionsstyrelse (SiS) (regeringen.se)

Socialtjänstministern: 145 miljoner till Sis-hemmen (aftonbladet.se)

Nyhet,

Dela sidan med andra