SiS utökar antalet platser för sluten ungdomsvård

Allt fler barn och unga döms till sluten ungdomsvård, och längden på påföljderna har ökat kraftigt under 2023. Statens institutionsstyrelse har därför beslutat att Fagareds ungdomshem i Västra Götaland återigen ska ta emot pojkar som döms för brott. SiS utökar därmed antalet så kallade LSU-platser i myndigheten från 88 till 103.

− Rättsväsendet lagför allt fler barn och unga för allt grövre brott, och efterfrågan på LSU-platser har aldrig varit större. Vi tar ansvar för vår del av rättskedjan och utökar nu kapaciteten. Så länge SiS har uppdraget att verkställa sluten ungdomsvård ska vi göra det på ett tryggt och säkert sätt, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Beslutet innebär att avdelning Backen, avdelning Ekliden och hälften av platserna på avdelning Falkgatan ställs om till att ta emot brottsdömda unga. Fagared kommer att ha 15 LSU-platser och 36 LVU-platser efter att avdelning Backen, som just nu renoveras, kan tas i bruk under första kvartalet 2024.

Eftersom Fagared tidigare hade uppdraget att verkställa sluten ungdomsvård bedömer SiS att ungdomshemmet har goda förutsättningar att åter ta emot brottsdömda unga, utifrån både ett vårdperspektiv och ett säkerhetsperspektiv.

− De som döms till sluten ungdomsvård får inom SiS en struktur i vardagen, vård och behandling och en ordnad skolgång. SiS kan utgöra en vändpunkt för unga kriminella. Samtidigt är det en svår målgrupp att nå, och efter verkställigheten behöver andra delar av samhället ta vid, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Sluten ungdomsvård bedrivs härmed vid sex av SiS ungdomshem; Johannisberg, Bärby, Sundbo, Tysslinge, Råby och Fagared. Vid myndighetens femton andra ungdomshem bedrivs vården enbart utifrån lagen om vård av unga, LVU.

Nyhet,

Dela sidan med andra