SiS bistår Kriminalvården vid inrättandet av ungdomsfängelser

Kriminalvården har torsdag den 28 september fått i uppdrag att förbereda inrättandet av ungdomsfängelser. Statens institutionsstyrelse (SiS) kommer att bistå Kriminalvården i denna process.

– Det är viktigt att Kriminalvården får bästa tänkbara förutsättningar inför sitt nya samhällsuppdrag. SiS kommer att bistå med all vår samlade kunskap och erfarenhet av att vårda och behandla brottsdömda unga. En central del i detta handlar om att bedriva en välfungerande skolverksamhet för denna målgrupp, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Regeringen har aviserat att Kriminalvården kommer överta huvudmannaskapet för brottsdömda unga den 1 juli 2026. De unga som innan dess döms till sluten ungdomsvård kommer att fullfölja påföljden inom SiS. Detta innebär att SiS uppdrag att verkställa en trygg och säker sluten ungdomsvård kan komma att fortgå fram till 2030.

Nyhet,

Dela sidan med andra