Rymning från Sundbo

Natten mellan 16–17 september rymde fem LVU-placerade ungdomar från SiS ungdomshem Sundbo utanför Fagersta. Fyra av ungdomarna är tillbaka och polisen söker nu efter den femte.

– När en rymning sker begärs handräckning av polisen omedelbart, det är mycket viktigt att ungdomarna kommer tillbaka till SiS omgående, säger Marcus Lindberg institutionschef för SiS ungdomshem Sundbo.

En medarbetare på SiS ungdomshem Sundbo blev lindrigt skadad och är nu hemma. Ungdomshemmet erbjuder nu stöd, enligt de rutiner som finns, till medarbetarna och de placerade ungdomarna.

– Det som hänt är mycket allvarligt och händelsen kommer nu att utredas så vi får klarhet i vad som hänt, säger Malin Östling ungdomsvårdsdirektör.

Nyhet,

Dela sidan med andra