Utredningen om frihetsberövande påföljder för unga klar

Utredningen om påföljder för unga under 18 år har i dag överlämnats till regeringen. Den föreslår att särskilda ungdomsavdelningar ska inrättas med Kriminalvården som huvudman. Förslaget går i närtid ut på remiss.

Om förslaget blir verklighet innebär det att SiS inte längre kommer att vårda brottsdömda unga enligt lagen om sluten ungdomsvård, LSU.

– SiS kommer att analysera utredningens förslag och inkomma med synpunkter under remissförfarandet. SiS har i dag uppdraget att verkställa sluten ungdomsvård, och kommer att fortsätta bedriva en god, trygg och säker vård så länge som det är vår uppgift, säger ekonomi- och planeringsdirektör Anna Sandahl.

Utredaren föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2028.

Relaterad information:

Utredningens förslag

En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga (Regeringens webbplats)

Regeringens pressmeddelande

Utredningsförslag om inrättande av särskilda ungdomsfängelser (Regeringens webbplats)

Nyhet,

Dela sidan med andra