Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall besökte Renforsens LVM-hem

Institutionschef Anna Danielsson och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall

Institutionschef Anna Danielsson och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall.

Det blev många samtal och möten med klienter och medarbetare när socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall besökte Renforsens LVM-hem.

Camilla Waltersson Grönvall besökte både den låsta och öppna avdelningen. Renforsens IC Anna Danielsson beskrev tillsammans med sina medarbetare klienternas bakgrund och Renforsens verksamhet.

− Jag är verkligen glad över alla möten med placerade och att de varit så öppna. Det är viktigt för att få en korrekt bild av verksamheten, sade Camilla Waltersson Grönvall.

Förutom LVM:s behandlingsinsatser och klienternas förutsättningar diskuterades möjligheten till elektronisk kommunikation. Där var ministern mycket tydlig.

− Det är orimligt att tillåta obegränsade kontakter med bland annat langare för den som ska bryta ett långt missbruk.

Renforsens klienter beskrev sina förutsättningar och hur LVM i många fall räddat deras liv.

− Det är viktigt för mig att ta med allt positivt när vi nu diskuterar förändringar av LVM. Vi ska inte bryta upp något som fungerar väl, sade Camilla Waltersson Grönvall.

Nyhet,

Dela sidan med andra