SiS deltog på första mötet i nationella BoB-rådet

Nationella BoB-rådets representanter. Foto:Polisen

Den 14 december genomfördes det första mötet i det nationella BOB-rådet. Den nya samverkansstrukturen BoB – barn och unga i organiserad brottslighet – ska motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet.

Samverkan bygger på ett myndighetsgemensamt uppdrag som regeringen nyligen gav till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse (SiS), Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna.

SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark deltog i mötet. Hon lyfte bland annat vikten av en tydlig ledningsstruktur för myndighetsövergripande samverkan på nationell, regional och lokal nivå.

— Jag ser fram emot att stärka samverkan före, under och efter en SiS-placering. Så etablerar vi mer hållbara vårdkedjor och därmed bättre resultat. Att kommunerna har resurser så de kan finnas med genom hela placeringen är en viktig fråga för oss på SiS, då vi vet att detta minskar risken för återgång till en kriminell livsstil. Det är tillsammans med andra aktörer som vi kan vända den samhällsutveckling vi ser i dag, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Arbetet ska bedrivas genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd. SiS kommer att finnas representerat på samtliga nivåer. Det nationella och de regionala råden ska bedriva arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden kommer att riktas mot enskilda barn och unga.

— Vid dagens möte betonade jag särskilt vikten av att samhället står emot den starka påverkan från de kriminella nätverken. Jag tror att just när det gäller otillåten påverkan finns ett mycket stort mörkertal som nu börjar komma upp till ytan. Vi får aldrig hamna i ett läge där hot och våld kan tillåtas trumfa lag och rätt, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Nyhet,

Dela sidan med andra