SiS söker de som kan och vill stå kvar för de mest utsatta

Annons Kan du stå kvar?

Statens institutionsstyrelse (SiS) lanserar en omfattande rekryteringssatsning för att locka trygga och stabila medarbetare. Vi behöver fler som vill bidra till myndighetens viktiga uppdrag att tydligt och tålmodigt stå kvar för dem som behöver det allra mest, de mest utsatta, sårbara och utåtagerande i samhället.

SiS uppdrag är meningsfullt, men ibland också svårt. Den vård och behandling som SiS ger är anpassad för barn, unga och klienter som av olika anledningar behöver placeras hos oss. Det handlar ofta om utåtagerande unga personer som saknar en bra och tillitsfull relation till vuxna, som har farit illa av att befinna sig i en vardag med till exempel kriminalitet, droger eller prostitution. När andra alternativ inte har fungerat är SiS uppdrag att stabilisera läget, skapa tydliga rutiner och på så sätt möjliggöra ytterligare vård och behandling i öppnare former.

− För att tiden på SiS ska bli så bra som möjligt för de barn, ungdomar och klienter som placeras hos oss behöver vi satsa stort på att attrahera, rekrytera och behålla trygga och stabila medarbetare. Vårt viktiga samhällsuppdrag behöver bäras av fler, säger Birgitta Dahlberg, tillförordnad HR-direktör.

Rekryteringssatsningen är en del i det övergripande arbetet med myndighetens långsiktiga kompetensförsörjning. Den rikstäckande annonseringen syftar till att skapa synlighet och väcka intresse för potentiella medarbetare.

− Kommunikationen i satsningen handlar om att väcka känslor och intresse. Medarbetarna är vår viktigaste resurs, och en viktig del av arbetet med rekryteringssatsningen har varit att lyssna in befintliga medarbetares tankar om vad som gör arbetet på SiS meningsfullt. Nu behöver vi fler som varje dag vill göra skillnad för både enskilda och för samhället. Vi söker de som kan, vill, har kunskap och tålamod att stå kvar för de mest utsatta, säger Åsa Hedin, kommunikationsdirektör.

Från och med måndag 27 november kommer SiS rekryteringssatsning synas i hela landet, bland annat i Stockholms tunnelbana, som bioreklam och i digitala annonser i sociala medier.

Relaterade länkar

Läs mer om hur det är att arbeta på SiS på Jobba hos oss 
Läs mer om SiS nationella rekryteringssatsning

Bilder och annonser

Bild i annons flicka 1 (TIF)
BIld i annons flicka 2 (TIF)
Bild i annons pojke (TIF)
Bild i annons kvinna (TIF)

Kan du stå kvar för den som tappat tilliten till vuxna? (PDF)
Kan du stå kvar för den som blivit en fara för sig själv eller andra? (PDF)
Kan du stå kvar för den som tappat hoppet om framtiden? (PDF)

 

Nyhet,

Dela sidan med andra