Kan du stå kvar?

Kommunikation handlar om att väcka känslor. Genom de filmer och annonser som nu kommer att synas gör vi just det. Vi skapar intresse, engagemang och nyfikenhet på vår verksamhet.

SiS uppdrag är meningsfullt, men ibland också svårt. Vi gör väldigt mycket bra för samhällets mest utsatta och våldsamma som ingen annan gör. Den satsning vi nu gör kommer förhoppningsvis bidra till att skapa intresse för att arbeta på SiS och är en del i SiS kompetensförsörjningsstrategi. Vi behöver bli fler som kan stå kvar för de barn, ungdomar och klienter som behöver det allra mest.

Nytt koncept och tonalitet

Annonserna har ett nytt utseende jämfört med tidigare satsningar i form av ett nytt typsnitt, bildspråk, tonalitet och nya färger. I annonserna hänvisar vi till sishem.se, via den adressen ”slussas” besökaren vidare hit till vår externa webbplats. SiS-hem används för att skapa tydligare igenkänning för allmänhet och potentiella medarbetare.

Ett nytt mässkoncept med bland annat roll-ups och vikväggar kommer att levereras i början av 2024.

Ökad synlighet i hela landet

Detta är den första delen av en rekryteringssatsning som även kommer pågå under stora delar av 2024. Till en början kommer vi synas på följande plattformar och ytor:

  • Stockholms tunnelbana, både utanför och i vagnarna under v.48-52
  • Bioreklam i 57 större städer över hela Sverige v.48-52
  • Digitala annonser i sociala medier, Facebook, Instagram, LinkedIn och Youtube, och på andra digitala plattformar så som digitala lokaltidningar, mot alla målgrupper och geografiska platser som är relevanta för SiS. v.48-52 samt v.2-6
  • Utomhusreklam i fler städer nationellt v.2-6

Dela sidan med andra