Skolan en kraft till förändring

panelsamtal mellan skolminister Lotta Edholm, SiS ungdomsvårdsdirektör Malin Östling, SiS skolchef Karin Soffiantini, lärare Kristian Johansen från ungdomshemmet Hässleholm och rektor Linda Silvermyr från ungdomshemmet Råby

Skolminister Lotta Ekholm pekade ut skolan som samhällets viktigaste preventiva faktor vid ett panelsamtal inför SiS årliga skolkonferens.

Årets skoldagar samlade 285 lärare, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och rektorer från SiS 21 ungdomshem. Temat var ”Elever i språklig sårbarhet och ett språkutvecklande arbetssätt”.

Sis skoldagar är en del av kompetensutvecklingen för skolans medarbetare inom Sis. Dagarna innehöll föreläsningar om att uppmärksamma och arbeta med elever som har dyskalkyli och hur får vi till en tillgänglig lärmiljö för elever i språklig sårbarhet. Det blev också praktiska nedslag om hur man arbetar med detta på ungdomshemmen Ljungaskog och Bärby. Dessutom arbete i de olika ämnesnätverken.

Alla SiS ungdomshem bedriver egen skola och att arbeta med språkutvecklande arbetssätt är ett övergripande utvecklingsområde.

Första dagen avslutades med ett panelsamtal mellan skolminister Lotta Edholm, SiS ungdomsvårdsdirektör Malin Östling, SiS skolchef Karin Soffiantini, lärare Kristian Johansen från ungdomshemmet Hässleholm och rektor Linda Silvermyr från ungdomshemmet Råby. Samtalet modererades av Tobias Lundberg från Sektionen för skola och handlade om allt från samverkan mellan departement, kortare yrkesutbildning och skolans viktiga roll i vardagen på ungdomshemmen.

− Det har tidigare funnits en attityd om att skolan kan vara jobbig för placerade elever. Det är helt fel tänkt. Då bortser man från skolans kraft till förändring. Den är oerhört viktig för alla ungas möjlighet att skapa sig ett bra liv, sa Lotta Edholm.

Panelen tog även upp vikten av organiserad övergång från en skola till en annan. Rektor Linda Silvermyr från SiS ungdomshem Råby i Lund konstaterade att det är stora skillnader mellan hur olika kommuner arbetar med detta.

Skolministern var tydlig

− Det här är ett uppdrag kommunerna inte kan strunta i. Det här är en viktig signal till den enskilde eleven att samhället bryr sig, sa Lotta Edholm.

Nyhet,

Dela sidan med andra