SiS deltar i konferensen Drogfokus

Den 19-20 oktober 2016 deltar Statens institutionsstyrelse, SiS, i konferensen Drogfokus i Uppsala. SiS medverkar med en monter och med en föreläsning om missbruk och psykiatrisk samsjuklighet.

I vår monter kan konferensdeltagarna träffa medarbetare från både LVM och LVU-vården. SiS arrangerar också en föreläsning om missbruk och psykiatrisk samsjuklighet med psykolog Sara Lövenhag.

Seminarium om Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet

Aldrig förr har så få ungdomar använt alkohol och narkotika som nu. Samtidigt är trycket högt på Statens institutionsstyrelses ungdomsinstitutioner och på myndighetens LVM-hem sjunker medelåldern stadigt. Dessa utsatta ungdomar och unga vuxna uppvisar ofta både substanssyndrom och en rad andra psykiatriska symptom. Vad utmärker denna unga grupp, hur mår de och vad kan man göra för att hjälpa dem?

Sara Lövenhag är psykolog och arbetar med verksamhetsutveckling på SiS. Hon har erfarenhet av utredning och behandling i barn- och ungdomspsykiatrin och har nyligen disputerat på en avhandling om missbruk och psykiatrisk samsjuklighet bland ungdomar.

Tid och plats:

Torsdag 20 oktober klockan 10:15-11:00, Sal K3-4: A2.

Drogfokus är en konferens som återkommer vartannat år och samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker. SiS är med och arrangerar konferensen som denna gång hålls i Uppsala Konsert och kongress.

http://www.drogfokus.nu/

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.