Ändrade kompetenskrav för behandlingsassistenter

Statens institutionsstyrelse, SiS, justerar utbildningskraven för behandlingsassistenter för att klara myndighetens samhällsuppdrag.

Bristen på arbetskraft inom den sociala sektorn påverkar SiS möjligheter att bemanna institutioner och att utöka antalet platser. Detta leder till att myndigheten står inför stora svårigheter att lösa sitt samhällsuppdrag; att omedelbart kunna anvisa plats och möta socialtjänstens allt högre efterfrågan.

Under en begränsad tid, fram till och med första halvåret 2017, justerar SiS kompetenskraven för behandlingsassistenter.

- Vi står mellan det svåra valet att antingen stänga avdelningar och inte kunna expandera eller att tillfälligt göra avsteg från våra interna kompetenskrav för att kunna rekrytera medarbetare och kunna lösa vårt samhällsuppdrag, säger Kent Ehliasson, generaldirektör.

De nya kompetenskraven är grundläggande behörigheter för högskolestudier, gymnasieutbildning inriktning vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande. Utöver detta krävs dokumenterad kompetens för arbetsuppgiften med minst ettårig erfarenhet från vård- eller behandlingsverksamhet. Dessutom ska personalens sammantagna kompetens ge förutsättningar för att möta de behov av vård som målgruppen har och säkerställa en trygg och säker vård.

Nyhet,