2016

  • SiS öppnar nya platser i Helsingborg


    Pressmeddelande

    Statens institutionsstyrelse, SiS, öppnar nya platser för ungdomsvård i Helsingborg. SiS tar över lokaler från Kriminalvården och verksamheten väntas starta i vår. Målgruppen är pojkar i åldern 16–20 år.

  • SiS redovisar utredning om stödboende och HVB-hem


    Nyhet

    I oktober fick SiS ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för att iordningställa och tillhandahålla minst 1 000 platser i stödboende och HVB-hem. SiS har nu redovisat uppdraget och avvaktar beslut från departementet.

Dela sidan med andra