Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS öppnar nya platser i Helsingborg

Statens institutionsstyrelse, SiS, öppnar nya platser för ungdomsvård i Helsingborg. SiS tar över lokaler från Kriminalvården och verksamheten väntas starta i vår. Målgruppen är pojkar i åldern 16–20 år.

Verksamheten startar successivt som SiS ungdomshem Berga och när den är i fullt bruk kommer det att finnas cirka 50 nya platser för äldre pojkar, som är institutionens målgrupp. Lokalerna användes tidigare av Kriminalvården som Bergaanstalten.

Lokalerna i Helsingborg är lämpliga för vård av ungdomar som kräver stora vårdresurser. Med tanke på den extremt stora efterfrågan som landets kommunala socialtjänster har på platser inom ungdomsvården är det viktigt att SiS kan öka sin kapacitet snabbt.

– I takt med den ökande efterfrågan på våra platser från socialtjänsten öppnar vi där det är möjligt nya avdelningar och skapar nya platser på våra befintliga institutioner. Men alla om- och tillbyggnadsprocesser tar tid. I avvaktan på att vi hinner bygga ut vår egen kapacitet ytterligare är samarbetet med Kriminalvården oerhört värdefullt, säger SiS planeringsdirektör Urban Lindberg.

Planen är att verksamheten på Berga ska tas i drift så snart det är möjligt och pågå de närmaste två till tre åren. Detta innebär ett 100-tal rekryteringar av främst behandlingspersonal till ungdomshemmet och ett samarbete är därför inlett med Arbetsförmedlingen i Helsingborg.

SiS fortsätter en intensiv utbyggnad för att möta efterfrågan. Det innebär fler avdelningar på den nya ungdomsinstitutionen Tysslinge utanför Södertälje. Nyligen fattade Hässleholms kommun även beslut om markanvisning för en kraftig utbyggnad av SiS ungdomshem Hässleholm.

– Vi har öppnat nya avdelningar där det varit möjligt. Verksamheten går för högtryck nu och vi expanderar där det är möjligt, säger Urban Lindberg.

Pressmeddelande,

Kontakter

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.