Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS redovisar utredning om stödboende och HVB-hem

I oktober fick SiS ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för att iordningställa och tillhandahålla minst 1 000 platser i stödboende och HVB-hem. SiS har nu redovisat uppdraget och avvaktar beslut från departementet.

Höstens flyktingsituation samt den stora mängden ensamkommande flyktingbarn som samtidigt kom till Sverige medförde att regeringen gav SiS ett särskilt uppdrag. Det handlade om att utreda förutsättningarna för att iordningsställa och tillhandahålla minst 1 000 platser i stödboende samt hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande i åldern 16–20 år.

HVB-hem för akutverksamhet med korta placeringstider

För SiS har det varit angeläget att inte blanda ihop en eventuell ny verksamhet med myndighetens nuvarande uppdrag. SiS anser att ett nytt uppdrag skulle kunna bedrivas i form av HVB-hem snarare än stödboende. Det skulle i så fall betyda att SiS inrättar HVB-hem på olika platser i landet, med akutverksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år.

Varje HVB skulle i så fall ta emot cirka 30–50 barn och ungdomar under korta placeringstider. Det här skulle innebära att SiS får ett utökat uppdrag som tydligt särskiljs från myndighetens ordinarie verksamhet.

Konkurrensrätt, lokaler och personal utmaningar

Stora utmaningar i uppdraget handlar om upphandling och konkurrensrätt. SiS har i sin redovisning lyft frågan om lämpligheten i att en statlig myndighet agerar som en leverantör på en etablerad marknad ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Ett sådant inträde skulle kunna snedvrida konkurrensen, menar SiS. Andra utmaningar är att hitta lämpliga lokaler och att rekrytera personal.

SiS har ingen ledig kapacitet i dag och myndigheten är i ett läge där kapaciteten behöver öka för den sociala tvångsvård som är SiS kärnuppdrag. Det arbetet fortsätter och påverkas inte av ett eventuellt nytt uppdrag.

Nyhet,