2016

 • SiS generaldirektör leder Euromet


  Pressmeddelande

  SiS generaldirektör Kent Ehliasson har blivit president i Euromet som är en internationell organisation för ungdomsvård.

 • SiS på Bokmässan


  Nyhet

  "Jag hoppas jag kommer hem snart" är titeln på årets skrivarsatsning inom SiS ungdomsvård. 144 ungdomar har var och en bidragit med en text till antologin som numera är en årlig tradition. Pocketboken delas nu ut gratis i SiS monter på årets Bokmässa i Göteborg.

 • Mer pengar till SiS i budgetpropositionen


  Nyhet

  Regeringen föreslår att anslaget till SiS ökas med 40 miljoner kronor 2017 och med ytterligare 10 miljoner kronor från och med 2018. Det framgick när budgetpropositionen presenterades i dag.

 • SiS deltar på årets bokmässa


  Pressmeddelande

  På Bokmässan i Göteborg visar SiS upp skrivarsatsningen där ungdomar på SiS ungdomshem berättar om sina liv. Dessutom deltar SiS med ett seminarium om ADHD.

 • SiS inför elektronisk platsansökan enligt LVU och LVM


  Pressmeddelande

  Den 19 september 2016 inför SiS elektronisk platsansökan enligt LVU och LVM. Vecka 37 informerar SiS samtliga Sveriges kommuner och socialchefer.

 • Hårt tryck på SiS ungdomshem och LVM-hem


  Nyhet

  Trycket på SiS ungdomshem och LVM-hem fortsätter. Trots att SiS ökat antalet platser i snabb takt är det just nu fullt på institutionerna.

 • Beställ eller ladda ner nya rapporter


  Nyhet

  Vilka är det som vårdas på SiS särskilda ungdomshem och LVM-hem? Vad har de för bakgrund, hur beskriver de sina problem och vad de vill ha hjälp med? DOK- respektive ADAD-intervjuerna som görs med ungdomar och klienter när de tas in på en SiS-institution ger en bild av deras problem och önskemål.

 • Fortsatt hög beläggning inom institutionsvården


  Nyhet

  Efterfrågan inom socialtjänsten för både platser inom ungdomsvården och missbruksvården är hög. Trots att SiS har ökat antalet platser i snabb takt är det just nu fullt på SiS institutioner och kö till platser inom ungdomsvården.

 • Handlingsplan för avskiljningar


  Nyhet

  Antalet avskiljningar har blivit färre och den genomsnittliga tiden för avskiljning har minskat. Men det går självklart att göra mer. SiS generaldirektör Kent Ehliasson har därför fattat beslut om en handlingsplan för avskiljningar för att kvalitetssäkra hur SiS tillämpar avskiljning.

 • SiS deltar i konferens om den sociala barn- och ungdomsvården


  Nyhet

  Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården arrangerar den 30 augusti en konferens för att sprida kunskap om det arbete som utförs i samhället för att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. SiS deltar med ett seminarium om samverkansmodellen SiSam.