2016

 • SiS begär att IVO granskar uppgifter


  Nyhet

  Med anledning av uppgifter i Sveriges Radio har SiS generaldirektör begärt att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska granska SiS dokumentation vid avskiljningar. Så som uppgifterna har publicerats framstår de som uppseendeväckande.

 • Möt SiS i Almedalen


  Nyhet

  Även i år medverkar SiS på Barnrättstorget under Almedalsveckan. SiS har två seminarier, ett om arbetet mot våldsbejakande extremism och ett om ensamkommande barn som placeras på SiS ungdomshem.

 • Mer och bättre forskning behövs om effekterna av insatser inom institutionsvård


  Nyhet

  I SiS uppdrag ingår att svara för metodutveckling, forskning och utvecklingsarbete. En rad program används inom institutionsvården och målet är att använda metoder med vetenskapligt stöd. Nu har kunskapsläget utvärderats.

 • SiS har särskilda befogenheter


  Nyhet

  Varje år placeras cirka tusen unga av socialtjänsten på ett särskilt ungdomshem hos SiS. De har oftast fått stöd under mycket lång tid och andra insatser har havererat. Kriminalitet och missbruk är vanligast orsaker till placering.

 • Kö till ungdomsvården trots fler platser


  Nyhet

  Nyligen invigde SiS ett nytt ungdomshem, SiS ungdomshem Berga i Helsingborg. Det intensiva arbetet med att öka antalet ungdomsplatser för att möta efterfrågan från socialtjänsten fortsätter. Trots det är det fortsatta köer till ungdomsvården.

 • SiS presenterar rapport om metoder mot våldsbejakande extremism


  Nyhet

  SiS är en av flera myndigheter som fått i uppdrag att kartlägga kunskapsläget i arbetet mot våldsbejakande extremism. En kartläggning av möjliga metoder redovisas i en rapport som nu överlämnas till regeringen.

 • SiS inviger nytt ungdomshem i Helsingborg


  Pressmeddelande

  Fredagen den 27 maj inviger generaldirektör Kent Ehliasson SiS ungdomshem Berga i Helsingborg. Media är välkomna att delta.

 • Generaldirektörer: Stärk rätten till utbildning för de mest utsatta


  Pressmeddelande

  Stödet till de mest utsatta barnens skolgång sviktar, trots att en fullständig skolgång är den starkaste skyddsfaktorn mot psykosociala problem. I en debattartikel i Dagens Samhälle uppmanar generaldirektörerna för Statens institutionsstyrelse och Specialpedagogiska skolmyndigheten landets alla kommuner att säkra en ordnad skolgång för de ungdomar som behöver mest stöd.

 • SiS ungdomshem Berga har öppnat


  Nyhet

  SiS ungdomshem Berga i Helsingborg har nu tagit emot sin första ungdom. Institutionen ger ett värdefullt tillskott av nya platser inom SiS ungdomsvård. Målgruppen är icke skolpliktiga pojkar, alltså den grupp där socialtjänstens efterfrågan har varit väldigt stor det senaste året.

 • Normalläge igen i LVM-vården


  Nyhet

  Efter en period av mycket hög beläggning är SiS missbruksvård åter på en hanterbar nivå. Det beror bland annat på ett tillskott av platser som bättre motsvarar efterfrågan.

Dela sidan med andra