SiS satsar brett för kompetens

Sedan en tid pågår en samverkan med Arbetsförmedlingen kring rekrytering. Det handlar om att matcha arbetssökande med rätt kompetens och de behov SiS har. Sedan flera år samverkar SiS också direkt med flera yrkeshögskoleutbildningar runt om i landet.

– Vi är också överens med Arbetsförmedlingen om att gå vidare med skräddarsydda utbildningar där arbetssökande som är aktuella för anställning hos SiS kan komplettera för att nå upp till de krav vi ställer, säger kommunikationsdirektör Christer Pedersen.

SiS har även beslutat att insatserna för att validera redan anställdas kunskaper ska permanentas.

– Valideringen innebär att de får sina kunskaper bedömda av externa granskare och alltså får ett kvitto på att de fyller de krav SiS ställt upp, eller kan komplettera sina kunskaper så att de fyller kraven.

Behovet av medarbetare med rätt kompetens är mycket stort. Rekryteringsläget är på många håll besvärligt och det är en situation som SiS delar med bland annat den kommunala socialtjänsten, Migrationsverket och privata vårdgivare.

Nyhet,

Dela sidan med andra