Statens institutionsstyrelse satsar i Hässleholm

Flygbild SiS ungdomshem Hässleholm med inritad skiss över nybyggnad

Specialfastigheter bygger på uppdrag av Statens institutionsstyrelse nytt ungdomshem i Hässleholm. När ungdomshemmet är färdigbyggt kommer uppemot 80 personer att nyanställas.

SiS ungdomshem i Hässleholm är en mycket betydelsefull institution.  Ungdomshemmet är väl fungerande och har stor betydelse för myndigheten.  Detta gör, tillsammans med kommunens läge med bra infrastruktur och tillgänglighet, att staten och SiS satsar i Hässleholm. Nu lämnas ansökan om bygglov in till kommunen.

- Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem i Hässleholm tillsammans med kunden, och vill särskilt lyfta fram det goda samarbete vi haft med Hässleholms kommun som varit mycket behjälpliga i många olika frågor. Den föreslagna byggnaden smälter väl in i omgivningen, den är låg, har tegelfasad och sedumtak. Vi satsar också extra på miljön genom att byggnaden ska kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

SiS har beslutat att öka antalet platser på ungdomshemmet Hässleholm från 18 platser till 40-45 platser. Institutionen har under lång tid haft ett mycket bra rykte som en betydelsefull och bra arbetsplats. Avdelningarna i Hässleholm och Perstorp kommer att samlokaliseras i Hässleholm. Institutionen bygger på kunskapsbaserad ungdomsvård i alla aspekter såsom vid lokalernas utformning för behandlings-, skola och hälsosjukvårdsverksamhet. Satsningen från Statens institutionsstyrelse innebär nyanställningar på upp till 80 personer.

- Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar därför intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Att bygga ut institutionen i Hässleholm är lämpligt av flera anledningar. Verksamheten är etablerad i samhället och väl fungerande. I Hässleholm med omnejd finns också goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens, Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse(SiS).

SiS har tillsammans med Specialfastigheter under en längre tid tittat på olika lösningar till expansion i Hässleholm. Ärendet har stämts av via Företagslotsen, vilket är den funktion dit företag vänder sig för hjälp vid etablering, ombyggnad eller andra kommunalt knutna företagsfrågor.  Nu har vi kommit så långt att bygglovsanmälan lämnas in.

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Hanna Jansson
kommunikationschef
Specialfastigheter
Telefon direkt: 010-788 62 10

hanna.janson@specialfastigheter.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.