Nya vårdavgifter 2017

Vid årsskiftet justeras SiS vårdavgifter. Höjningen är lite större än vanligt vilket är en effekt av bland annat höjda lönekostnader och kostnader för den kapacitetsökning som SiS nu genomför.

Att myndigheten har täckning för sina kostnader är en förutsättning för att SiS långsiktigt ska motsvara socialtjänstens förväntningar.

– Just nu är vi inne i en period av omfattande utbyggnad och den måste finanserias. En ekonomi i balans är en absolut förutsättning, säger planeringsdirektör Urban Lindberg.

De främsta orsakerna till avgiftshöjningen är 

  • underskott i avgiftsfinansieringen 2016
  • löneglidning för behandlingsassistenter och lärare
  • hög efterfrågan som ger ökade kostnader för sjuklön, övertid och vikarier
  • kostnader för utbyggnaden av vår kapacitet.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har godkänt de nya avgifterna och alla socialchefer får direktinformation i dagarna.

Nya vårdavgifter

Nyhet,

Dela sidan med andra