Det är viktigt att bygga en allians och att skapa tillit

Sebastian Calero jobbar som psykolog på Eknäs ungdomshem utanför Enköping. Eknäs ungdomshem tar emot ungdomar i åldern 12-16 år.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få ungdomar på rätt väg och bidra till att de förstår att det går att ta sig ur kriminalitet. Det är viktigt att bygga en allians och att skapa tillit hos ungdomen. När en ungdom öppnar sig inför mig och vågar vara sårbar, då finns det större chans att det finns en öppenhet till förändring.

Varför valde du att jobba på SiS?

När jag läste jobbannonsen märkte jag många likheter mellan det arbete som jag gjort i Colombia med avhopparverksamhet och målgruppen på Eknäs ungdomshem. Båda jobb handlade om att bemöta människor med svåra livserfarenheter som har lett till kriminalitet.

Känner du dig trygg på jobbet?

Ja, eftersom jag samarbetar med mina kollegor runt säkerhet och trygghet. Det finns ingen som tvingar mig att göra något farligt. Vi har en öppen diskussion om säkerheten och det görs säkerhetsbedömningar flera gånger per dag. Jag lär också känna ungdomarna och vet ofta hur de reagerar i olika situationer.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Jag jobbar på en avdelning för mottagning och behovsbedömning, MBB. Jag gör målgruppsbedömningar samt kartlägger risk, behov och mottaglighet. Jag rekommenderar även placeringsformer. Ibland handlar det om att ungdomen ska till en behandlingsavdelning eller att de ska vårdas i öppnare former utanför SiS.

Jag går igenom e-mail och följer upp bokade samtal. Jag äter frukost med ungdomarna och går runt och hälsar för att kolla upp deras mående. En annan del av arbetet är att jobba med utredningar, läsa journaler och bolla med utredningsteamet. Har något förändrats, har vi ny information? När jag har stödsamtal med ungdomar försöker jag få dem att hitta egna lösningar på deras problem. Med rätt stöd kommer de ofta på själva vad de behöver göra.

Kan du berätta om ditt arbete med avhoppare i Colombia?

Jag jobbade för Colombian Agency for reintregation. Det är en avhopparverksamhet som vänder sig till personer som varit med i olika gerillor eller paramilitär-grupperingar. Staten erbjöd ett program som var frivilligt. Programmet innehöll stödsamtal, utbildning om vad som förväntas av medborgare i samhället, utbildning och hjälp med att skaffa ett jobb. En viktig del var att identifiera en persons mål, hinder, vilket stöd de kan få och vad de själva kan göra.

När vi fick reda på att barn rekryterades till kriminalitet i svårtillgänglig djungel, var vi tvungna att ta till drastiska åtgärder. Vi hyrde flygplan som kastade ut flyers över djungeln med information om hur de kunde ta sig ur ett kriminellt liv. Det var många som hörde av sig!

Jag ser många likheter med Sverige där vissa personer i utanförskapsområden letar efter snabba pengar, prestige och tillhörighet. De tror inte att de har andra möjligheter och därför är det viktigt att de får stöd tidigt i livet. Det är viktigt att utsatta personer har någon som tror på dem och att de känner hopp.

Dela sidan med andra