Trygg och säker miljö för dig och andra

För att miljön på SiS ska vara trygg och säker för dig, de andra ungdomarna och för oss som arbetar på SiS har vi ordningsregler som är likadana på alla ungdomshem. Varje avdelning har också dagliga rutiner.

Särskilda befogenheter finns till för din och andras trygghet.

Om det är nödvändigt får vi begränsa dina rättigheter för att skydda dig och andra. Vi får då enligt LSU använda tvångsåtgärder. De kallas också särskilda befogenheter. Detta är något som skiljer SiS från andra typer av HVB-hem.

Om vi måste begränsa dina rättigheter ska:

  • vi alltid förklara för dig varför vi gör det
  • beslutet fattas av en chef eller en särskilt utpekad personal
  • vi alltid skriva ner de beslut som vi har fattat
  • du få en kopia av beslutet som beskriver varför vi har bestämt på ett visst sätt
  • vi anteckna när du har fått beslutet

Dela sidan med andra