Användande av telefon och internet

Illustration av mobil och surfplatta

Illustration: Karin Söderqvist

Elektroniska kommunikationstjänster, EKT

Vad?

Vi får bestämma när och hur mycket du får använda telefon och internet. Vi får begränsa vilka du pratar med. Det kan också vara att vi sitter med i rummet när du pratar i telefon eller använder internet.

Varför?

För att du inte ska ha kontakter eller ta del av material som kan vara skadligt för din vård eller ordningen vid hemmet. Det kan till exempel handla om att du inte ska få hjälp att föra in droger på LVM-hemmet.

När?

Om ditt användande av telefon eller internet äventyrar din vård eller ordningen på LVM-hemmet. Hur länge? Varje beslut gäller som längst 14 dagar, men om det behövs kan tiden förlängas i ett nytt beslut.

Bra att veta!

Du har alltid rätt att kontakta din socialsekreterare, din advokat, ditt offentliga biträde eller andra myndigheter.

Dela sidan med andra