Drogtest

Vad?

Vi får vi be dig att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov.

Varför?

För att kontrollera om du är påverkad av alkohol, droger eller andra berusningsmedel.

När?

Vi får be dig om drogtest när du kommer till SiS för första gången, när du har varit utanför LVM-hemmet eller om vi misstänker att du är påverkad.

Dela sidan med andra